Patiënt worden – Tandartspraktijk M.A. Volkerts – ALMERE

Tandartspraktijk M.A. Volkerts

Tandartspraktijk M.A. Volkerts is uw tandarts in Almere voor uitstekende mondzorg. Goede mondverzorging is belangrijk voor een stralende lach en voor uw mond gezondheid.

Patiënt worden

Wilt u patiënt worden bij onze praktijk? U bent van harte welkom. Een eerste afspraak is meestal mogelijk binnen 14 werkdagen. U kunt zich telefonisch aanmelden. Laat uw vorige tandarts weten dat u zich bij ons hebt aangemeld en vraag of uw dossier met bijbehorende röntgen-foto’s kan worden doorgestuurd.

Neem bij het eerste bezoek uw verzekeringsgegevens, legitimatie en een recent bewijs van uw adresgegevens mee. Daarnaast vragen we u dit toestemmingsformulier ondertekent mee te nemen.
Bij het eerste consult vindt er een kennismaking plaats en wordt er een gezondheidsvragenlijst afgenomen. Uw klachten en wensen zullen met u besproken worden en vervolgens zal er een uitgebreid mond en gebitsonderzoek gedaan worden. Er worden indien nodig röntgen-foto’s genomen (bitewing-foto’s en een overzichtsfoto). Hierna worden de bevindingen en eventuele behandelopties uitgebreid met u besproken.

Kosten voor het eerste consult variëren tussen de € 80,00 en € 120,00.
Gemaakte afspraken dienen minstens 24 uur van te voren afgebeld te worden om kosten te voorkomen.

Om uw behandeling bij onze praktijk te starten vragen we u om het inschrijfformulier in te vullen.

Stap 1 van 6
Persoonsgegevens

Geboortedatum
Geslacht

Stap 2 van 6
Adresgegevens

Vul als volgt in: 1234AB.
Vul als volgt in: 0123456789.
Vul als volgt in: naam@domein.nl

Stap 3 van 6
Verzekeringsgegevens

Verzekering begindatum

Stap 4 van 6
Overig

Stap 5 van 6
Opmerkingen

Stap 6 van 6
Samenvatting

Persoonsgegevens

Achternaam
Tussenvoegsel
Voorletters
Voornaam
Geboortedatum
--
Geslacht

Adresgegevens

Straatnaam en Huisnummer
 
Toevoeging
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Mobiel nummer
E-mailadres
Land
Toestemming gebruik n.a.w. gegevens t.b.v. inplannen afspraak

Verzekeringsgegevens

Zorgverzekeraar
Naam zorgverzekeraar
Polisnummer
Verzekering begindatum
--

Overig

Laatste bezoek tandarts
Tandheelkundige wensen

Opmerkingen

Belangrijke gegevens of opmerkingen

Persoonsgegevens die u verstrekt gebruiken wij uitsluitend om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Zie hiervoor ook ons Privacystatement. Door op 'Inschrijving verzenden' te drukken gaat u hiermee akkoord.

Akkoord